Bị cơ trưởng lừa uống thuốc kích dục nữ tiếp viên bị địt suốt đêm

Chuyển sang server #2 #3 nếu server #1 không xem được.
  • #1
  • #2
  • Zoom +
  • Light Off

Bị cơ trưởng lừa uống thuốc kích dục nữ tiếp viên bị địt suốt đêm

Vừa mới bước chân lên máy bay tôi đã được ông cơ trưởng mời một ly nước chẳng biết hôm nay có chuyện gì mà tự nhiên ông ấy lại mời tôi uống nước nhỉ hay là ông ấy có ý đồ gì đây nhưng chắc là không đâu vì nơi đây có quá nhiều người nếu ông ấy định giở sex hay trò gì sẽ có người khác biết chính vì thế tôi nghĩ là ông ấy không giám đâu, nghĩ xong tôi cũng vui vẻ uống hết ly nước nhưng vừa uống xong tôi thấy đầu mình quay cuồng không hiểu tại sao nữa tại sao mà tôi lại như thế này nhỉ có lẽ có điều gì đó trong thuốc hay sao hay tôi đang bị sao

Bị cơ trưởng lừa uống thuốc kích dục nữ tiếp viên bị địt suốt đêm