Vợ sếp vờ ngủ say để người nhân viên trẻ có cơ hội

Chuyển sang server #2 #3 nếu server #1 không xem được.
  • #1
  • #2
  • #3
  • Zoom +
  • Light Off

Chồng của cô luôn về muộn mà mỗi lần về lại say xỉn. Hôm nay cũng như vậy chồng cô say đến mức không thể tự về. Mà lại còn để anh nhân viên trẻ đưa về. Về đến nhà chồng cô lại tiếp tục kéo anh nhân viên nhậu tiếp rồi ngủ gục trên bàn. Cô thì quá thất vọng nên đã bỏ vô phòng ngủ trước. Thật không ngờ cái anh nhân viên trẻ ấy lại dám mò vào phòng của cô ngủ. Anh ta mạnh mẽ ép cô cùng anh ta làm tình. Cô vừa lo vừa sướng đã lâu chồng cô và cô không có được một đêm mặn nồng như thế này